• 0909 148 186
  • 0274.3 719 768
  • A
  • Facebook
  • twitter
  • G+
  • Youtube

Viện NC Cơ khí với thiết bị hàn tự động nối ống

27-09-2016
Để lắp đặt xây dựng các tuyến đường ống, thường sử dụng hai phương pháp ghép nối: đó là phương pháp ghép bằng mặt bích và phương pháp ghép nối bằng hàn. Nhược điểm của các phương pháp này là năng suất lao động không cao, chất lượng mối hàn không ổn định, công nhân thực hiện rất khó khăn, thậm chí dễ mất an toàn lao động và trong nhiều trường hợp, việc nối ống chỉ có thể tiến hành trong nhà xưởng, không áp dụng được tại hiện trường thi công các tuyến đường ống dài và lớn.


Để lắp đặt xây dựng các tuyến đường ống, thường sử dụng hai phương pháp ghép nối: đó là phương pháp ghép bằng mặt bích và phương pháp ghép nối bằng hàn. Nhược điểm của các phương pháp này là năng suất lao động không cao, chất lượng mối hàn không ổn định, công nhân thực hiện rất khó khăn, thậm chí dễ mất an toàn lao động và trong nhiều trường hợp, việc nối ống chỉ có thể tiến hành trong nhà xưởng, không áp dụng được tại hiện trường thi công các tuyến đường ống dài và lớn.
Để khắc phục các khó khăn và hạn chế trên, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và nâng cao chất lượng nối các tuyến đường ống, Viện Nghiên cưu Cơ khí đã thực hiện thành công và đã được nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống có đường kính lớn ở trạng thái không quay”.
Đây là đề tài nghiên cứu công nghệ và thiết bị hàn mới, dùng để chế tạo đường ống áp lực phục vụ các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Nhờ quá trình tự động hóa việc cấp dây hàn, tự động dịch chuyển theo quỹ đạo đúng tốc độ hàn mà có thể định vị chính xác rãnh hồ quang ổn định, tăng năng suất hàn gấp nhiều lần so với hàn thủ công bằng que hàn tay, đặc biệt cho chất lượng mối hàn đẹp và ổn định.

tl_files/Upload-here/tin tuc/tin tuc 4.jpg


Hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống đường kính lớn ở trạng thái không quay của đề tài đã được ứng dụng và đưa vào thực tế sản xuất thành công để hàn đường ống áp lực cho công trình Thủy điện Nậm Khánh tại huyện Bắc Hà , Lào Cai. Kết quả sản phẩm được đánh giá cao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công nghệ hàn.
Thành công của đề tài mở ra một hướng ứng dụng công nghệ mới cho các công trình xây lắp thuỷ điện ở Việt Nam. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có thể theo hướng chuyển giao công nghệ trọn gói hoặc nhận thực hiện theo hợp đồng kinh tế thi công hàn ống đường kính lớn ở trạng thái không quay tại hiện trường bằng hệ thống thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu và nhân công kỹ thuật của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt – Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
CALL Gọi điện FA SMS FAChỉ Đường