• 0909 148 186
  • 0274.3 719 768
  • A
  • Facebook
  • twitter
  • G+
  • Youtube
Tuyển Dụng
20
Tháng 11

Tuyển Lao động phổ thông

 By Admin    Bình luận
08
Tháng 11

Tuyển thợ tiện cơ khí

 By Admin    Bình luận
08
Tháng 11

Tuyển thợ hàn

 By Admin    Bình luận
26
Tháng 09

Tuyển thợ phun sơn

 By Admin    Bình luận
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
CALL Gọi điện FA SMS FAChỉ Đường