• 0909 148 186
  • 0274.3 719 768
  • A
  • Facebook
  • twitter
  • G+
  • Youtube
Tin Tức

Mời chuyên gia có kinh nghiệm nước ngoài đánh giá về sự cố thủy điện Sông Tranh

27-09-2016
Đó là chỉ đạo mới nhất của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đối với Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng trong cuộc giao ban cuối tuần trước.Theo Bộ trưởng, trước khi quy trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan, rà soát khắc phục những yếu kém đối với công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, việc đầu tiên bây giờ là phải đánh giá cho đúng, khách quan nguyên nhân sự cố, tìm phương án khắc phục tối ưu nhất.


Cần mời ngay các chuyên gia nước ngoài đã từng nghiên cứu và có kinh nghiệm xử lý sự cố đập nước trên thế giới tiến hành khảo sát đánh giá một cách độc lập, công khai thông tin để nhân dân yên tâm.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây có nhiệm vụ kiểm tra, xem xét công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và trực tiếp nghiệm thu các công trình thuộc dự án nhóm A, các dự án quan trọng quốc gia khi thấy cần thiết và những công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
Hàng năm, Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ danh mục công trình thuộc các dựa án sẽ kiểm tra hoặc trực tiếp nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.
Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có biện pháp khắc phục. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục để Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
CALL Gọi điện FA SMS FAChỉ Đường