• 0909 148 186
  • 0274.3 719 768
  • A
  • Facebook
  • twitter
  • G+
  • Youtube

QUY TRINH KIỂM TRA DÒ RỈ HELI

23-11-2018

Phần 1: Quy trình thực hiện:

Bước 1, Nhận bồn và kiểm tra độ chân không trong bồn  và ghi nhận lại kết quả.

Bước 2, Kiểm tra đầu kết nối hút chân không của bồn để làm đầu kết nối với ống hút chân không của HOÀN PHONG

Bước 3, Chuẩn bị máy hút chân khôngmáy rò heli cùng các đường ống van chân không kết nối vào bồn.

Bước 4, Mở van chân không kết nối với bồn cho thông với máy hút chân không.

Bước 5, Khởi động hệ thống hút chân không và cho máy hút chân không hút hết không khí bên trong bồn ra khi này ta nhìn váo đồng hồ đo chân không sao cho độ chân không về âm VD. 8.7 x 10 -1 Mbar.

Bước 6, Khởi động máy rò heli và chờ cho máy khởi động.

Bước 7, Chuẩn bị chai khí heli và đường ống kết nối với đường van vào lớp bên trong của bồn.

Bước 8. Đưa khí heli vào lớp bên trong bồn khoảng 2 chai khí heli.

Bước 9, Kiểm tra lớp bên trong bồn ta mở van của máy rò heli cho thông với máy hút chân không và bồn và chơ khoảng 2 – 3h máy dò mới báo bồn có bị rò hay không .

  Bước 10, Trong bước này ta có 2 trường hợp xảy ra như sau:

  • Nếu trong khoảng 2-3h mà máy rò heli chay ổn định đồng thời thể hiện thông số 1.0 x 10 – 9 và các vạch luôn hiển thị ở màu xanh thì lớp bên trong của bồn không bị rò rỉ.
  • Nếu trong thời gian chờ máy rò heli báo lỗi bồn bị rò rỉ thì chỉ số từ 1.0 x 10 – 9 sẽ  tụt xuống 1.0 x 10 – 6 và khi này các vạch màu xanh sẽ chuyển qua màu vàng rồi qua tiếp màu đỏ. Như vậy bồn bị rò rỉ lớp bên trong. ( nếu bị rò lớp bên trong thì chưa có phương án sử lý cho trường hợp này )

Bước 11, Kiểm tra rò rỉ lớp bên ngoài bồn ta tìm các mối hàn và quây túi ni lông cho kín ở điểm đó sau đó đưa khí heli vào và chờ trong thời giam 2h cho một điểm dò.

Bước 12, Nếu như phát hiện rò rỉ tắt hết các máy và xả bỏ chân không ra môi trường và chuẩn bị các dụng cụ như máy mài, máy cắt, máy hàn ….để xử lý điểm dò.

Bước 13, Sau khi sử lý ta tiếp tục hút và dò heli nếu như dò mà không phát hiện bồn bị rò rỉ thì ta tắt máy dò heli và để cho máy hút chân không chạy.

Bước 14, Hút chân không cho bồn 22m3 đạt độ chân không nhỏ hơn 0.050 torr thì bồn đã hút đạt yêu cầu và phải để bồn theo dõi từ 3-5 ngày rồi kiểm tra lại độ chân không . Nếu độ chân không không có gì thay đổi thì bồn đã kiểm tra và hút hoàn thành và được các bên liên quan nghi nhận lại kết quả và nghiệm thu công việc

 Phần 2:  Thời gian thực hiện dự kiến như sau:

- Dịch vụ kiểm tra rò rỉ lớp bên trong (từ bước 1 đến bước 10) được thực hiện trong 2 ngày

- Dịch vụ kiểm tra rò rỉ lớp bên ngoài  (từ bước 11 đến bước 13) bao gồm:

            + Kiểm tra bên trên bồn và các mối hàn của van: từ 1 – 5 ngày

            + Kiểm tra phía dưới đáy bồn (bước này cần phải cẩu bồn ra khỏi container ): từ 3 – 5 ngày

- Dịch vụ hút chân không được thực hiện từ 3 đến 4 ngày.

- Kiểm tra, theo dõi độ chân không sau khi hút đạt yêu cầu: 3 đến 4 ngày.

 

Chú ý: Tổng thời gian dự kiến là 12 – 20 ngày.

 

Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
Gia công cơ khí theo yêu cầu
CALL Gọi điện FA SMS FAChỉ Đường